ขึ้นป้ายห้ามทิ้งขยะลงแม่น้ำน่าน หลังพบมีคนนำขยะมาทิ้งจำนวนมาก จ.อุตรดิตถ์ : สนามข่าวร้องทุกข์

This content has expired.