ชาวประมงนราธิวาส เดือดร้อนจากสันดอนทรายปิดร่องน้ำในคลองโคกเคียน

This content has expired.