หลายหน่วยงานเปิดพื้นที่ให้รถจอดฟรี เอื้อประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีฯ

This content has expired.