จุฬาฯ อนุญาตนิสิตแต่งกายข้ามเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

This content has expired.