พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

This content has expired.