ภ.จีน “เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ” (XUAN ZANG)

ภ.จีน “เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ” (XUAN ZANG)

แชร์

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ : วันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564 เวลา 10:00 น.
นำแสดงโดย : หวงเสี่ยวหมิง

พบกับเรื่องราวการเดินทางยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก เป็นการเดินทางของพระ นามว่า เสวียนจ้าง (หวงเสี่ยวหมิง) หรือพระถังซัมจั๋ง ที่เดินทางไกลนานถึง 4 ปี จากนครหลวงฉางอัน ของราชวงศ์ถัง สู่สถานที่ที่ปัจจุบันคือประเทศอินเดีย เพื่อเก็บรวบรวมพระไตรปิฎกแห่งศาสนาพุทธ และนำกลับมายังประเทศจีน เสวียนจ้าง ฝ่าฝืนราชโองการของฮ่องเต้ที่ห้ามคนเดินทางไปยังทิศตะวันตก เขาออกเดินทางเพียงลำพัง ซึ่งในทุกการเดินทาง และทุกเมืองที่เขาเดินทางผ่าน ล้วนแต่มีหมายประกาศจับตัวเขา เขาจะทำอย่างไร ต้องติดตาม