ดอกแก้ว
ดอกแก้ว
 

ดอกแก้ว

ละครดังที่คิดถึง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 น.

บทประพันธ์ : สมชาย อาสนจินดา บทโทรทัศน์ : พนิดา

ธาวิน เยาวพลกุล , ดาวิกา โฮร์เน่ , มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ , ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล , เปรมสินี รัตนโสภา , อุษณีย์ วัฒฐานะ , พิชยดนย์ พึ่งพันธ์ , นพพล พิทักษ์โล่พานิช , อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา , เคลลี่ ธนะพัฒน์ , ธันน์ ธนากร

เรื่องย่อดอกแก้ว