ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย

เพิ่ม ติดเชื้อเพิ่ม

ผู้ติดเชื้อทั้งหมด-

กำลังรับการรักษา -

หายแล้ว -

เพิ่ม เพิ่ม 98

เสียชีวิต -

เพิ่ม เพิ่ม 89

เฝ้าระวัง - รายใหม่ -

กราฟสถิติผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในไทย

เตือนตัว เตือนกัน ป้องกัน COVID-19

ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโ่ลก

ผู้ติดเชื้อทั้งหมด

หายแล้ว

เสียชีวิต

5 อันดับ ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด

1 -
ยืนยันผู้ติดเชื้อ
--
เสียชีวิต
--
หายแล้ว
--
2
-
ยืนยันผู้ติดเชื้อ
--
เสียชีวิต
--
หายแล้ว
--
3
-
ยืนยันผู้ติดเชื้อ
--
เสียชีวิต
--
หายแล้ว
--
4
-
ยืนยันผู้ติดเชื้อ
--
เสียชีวิต
--
หายแล้ว
--
5
-
ยืนยันผู้ติดเชื้อ
--
เสียชีวิต
--
หายแล้ว
--

ข่าวโควิด-19

แถลงข่าวโควิด-19

Infographic COVID-19