วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 06:53 น.

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จออก ณ สีหบัญชร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

สนามข่าว 7 สี ขออัญเชิญพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จออก ณ สีหบัญชร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562