วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 06:49 น.

ซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก

เช้าวันนี้ กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ติดตามรายงานสดจากคุณนันทิพัฒน์ โปธาปัน