ติดต่อเรา

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD)
เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0 2495 7777

 • สมัครงาน

  สมัครงาน สอบถามเรื่องตำแหน่งว่าง นักศึกษาฝึกงาน http://job.ch7.com

 • ประชาสัมพันธ์รายการ

  ติชมรายการต่างๆ และละคร สอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของสถานี prdept@ch7.com

 • ฝ่ายรายการ

  ความคิดเห็นและคำถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลด้านรายการ นักแสดง และรายการต่างๆ ของสถานี จดหมายถึงนักแสดงในสังกัด program@ch7.com

 • ฝ่ายรายการข่าว

  ข่าวในประเทศ ต่างประเทศ สกูปข่าว ข่าวกีฬา news@ch7.com, sport@ch7.com

 • ฝ่ายการตลาด

  ผังรายการประจำเดือน marketing@ch7.com

 • ข้อมูลเว็บไซต์

  ติดต่อเรื่องเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ webmaster@ch7.com, webdev@ch7.com