มาตรฐานการส่งไฟล์ออกอากาศ สำหรับ ช่อง 7

ข้อกำหนด File Format

ประเภทไฟล์ Video
File Format .MOV
Video Codec ProRes 422 1080i (1920x1080) ไม่รับ ProRes 422 HQ
Video Bit Rate 110 Mbps - 120 Mbps
Frame Rate 25 Fps.
Scan Type Interlace
Field Order Upper
Resolution / Aspect Ratio 1920x1080 / 16:9
ประเภทไฟล์ Audio
Stream Type PCM Linear
Sample Rate 48000
Bit Depth 16 bits หรือ 24 bits
ออกอากาศในระบบ
CH.1,2 L R
CH.3,4 L R (Original Sound)
Audio Level สำหรับ Analog Scale 0 VU หรือ +4 dBu
สำหรับ Digital Scale -24 dBFS to -20 dBFS (SMPTE Scale) หรือ -18 dBFS to -14dBFS (EBU Scale)

อ้างอิงจาก website http://www.soundonsound.com/sos/jul13/articles/qanda-0713-2.htm

การผลิตไฟล์เสียงเป็น Stereo ให้ผลิต 2 ชุดคือ

ch.1(L) ch.2(R) ชุดที่ 1
ch.3(L) ch.4(R) ชุดที่ 2

ในการออกอากาศระบบดิจิตอลทีวี จะใช้เสียงออกอากาศ 4 channel ดังนี้

 • รายการต่างประเทศ
  • ch.1 และ ch.2 เป็นภาษาไทย
  • ch.3 และ ch.4 เป็นภาษาต่างประเทศ
 • รายการในประเทศ
  • ch.1 และ ch.2 เป็นภาษาไทย
  • ch.3 และ ch.4 เป็นภาษาไทย

การเตรียมไฟล์เพื่อส่งออกอากาศ

1. สื่อที่ใช้บันทึก สปอตโฆษณาออกอากาศ (MEDIA)

 • ระบบ Analog TV : Tape BETACAM SP
 • ระบบ Digital TV (HD) : USB Flash Drive (2.0, 3.0)
หมายเหตุ

* ช่วงทดลองการออกอากาศ ขอให้เอเยนซี่ส่งทั้ง 2 แบบ คือ Tape BETACAM SP และ USB Flash Drive *
** กำหนดอนุโลมส่ง Tape BETACAM SP ได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม2557 **

2. ไฟล์ Video สปอตโฆษณาออกอากาศ

 • กำหนดให้ส่ง Video File สปอตโฆษณาออกอากาศ 1 สินค้า จำนวน 3 File โดยต่อท้ายชื่อของ Video File ด้วยคำว่า COPY1, COPY2, COPY3
 • การตั้งชื่อ File Video

  รูปแบบ : เลขที่เซ็นเซอร์-ปี พ.ศ._ชื่อสินค้า_ชื่อชุด_ความยาว_COPY1,2,3

  ตัวอย่าง :

  • 11371-56_TOA Woodstain_ช่างใช้ ช่างชอบ (Cutdown)_15_COPY1
  • 648-57_ไปรษณีย์ไทย_Thailandpost4(แก้ไข)_60_COPY2
  • 234-57_สบู่เหลวอาบน้ำเดลตอล_ Astra Tag On New Bar Soap_15_COPY3
  • 479-57_Big Bloom_Big More เพิ่ม Logo 7-11_15_COPY1
  • 208-57_Nok Air_January Promotion_15_COPY2
  • 1814-56_น้ำตาลมิตรผล_ของอร่อย (Revised)_15_COPY3

 • กำหนด Video File สปอตโฆษณาออกอากาศ มีเฉพาะเนื้อสปอตโฆษณาเท่านั้น
 • ห้ามใส่ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อสปอตโฆษณา เช่น Color Bar, Slate, Countdown, ข้อมูลที่จะแจ้งเพื่อทราบใดๆ
 • ซูเปอร์ข้อความทั้งหมดของสปอตโฆษณาต้องอยู่ใน Safe Zone เพื่อให้ซูเปอร์ครบถ้วน

3. ไฟล์ข้อมูล สปอตโฆษณาออกอากาศ

 • กำหนดให้ส่งข้อมูลของสปอตโฆษณาออกอากาศ ด้วยไฟล์ชนิด Microsoft Excel เพื่อส่งรายละเอียดของสปอตโฆษณาออกอากาศ

  **ท่านสามารถดาวโหลด Template ไฟล์ Microsoft Excel ได้ที่ Link นี้ >> Template for Agency to send HD Video
  เพื่อส่งข้อมูลรายละเอียดสปอตโฆษณาออกอากาศ**

 • ไฟล์ข้อมูลใน Microsoft Excel นี้ ใช้ในกรณี สปอตโฆษณาที่ออกอากาศ โดยไม่ผ่านระบบ MyCensor
 • ข้อกำหนด การตั้งชื่อไฟล์ข้อมูล (Microsoft Excel) ดังนี้

  รูปแบบ : เลขที่เซ็นเซอร์-ปี พ.ศ._ชื่อสินค้า_ชื่อชุด_ความยาว.xls

  ตัวอย่าง :

  • 11371-56_TOA Woodstain_ช่างใช้ ช่างชอบ (Cutdown)_15.xls
  • 648-57_ไปรษณีย์ไทย_Thailandpost4(แก้ไข)_60.xls
  • 234-57_สบู่เหลวอาบน้ำเดลตอล_ Astra Tag On New Bar Soap_15.xls

 • รายละเอียดข้อมูล(Microsoft Excel) ประกอบด้วย
  • ชื่อบริษัทลูกค้า (Client)
  • เลขที่เซ็นเซอร์(Censor No.)
  • ชื่อสินค้า (Product)
  • ชื่อชุด (Title)
  • ความยาว (Duration)
  • ชื่อบริษัทเอเยนซี่ (Agency)
  • ชื่อโปรดักชั่น เฮาส์ (Production)
  • วันเริ่มออกอากาศ (Date)
  • ชื่อผู้ติดต่อ(Contact Name)
  • เบอร์โทรศัพท์ชื่อผู้ติดต่อ(Contact Tel. No.)
หมายเหตุ

ข้อมูลทุกฟิลด์ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องและกรอกข้อมูลให้ครบทุกฟิลด์การตั้งชื่อไฟล์มีรูปแบบเดียวกันกับการตั้งชื่อไฟล์วิดีโอ สำหรับส่งออกอากาศช่อง ตัวอย่างเช่น "11371-56_TOA Woodstain_ช่างใช้ ช่างชอบ (Cutdown)_15.xls"

**ท่านสามารถดาวโหลด Template ไฟล์ Microsoft Excel ได้ที่ Link นี้ >> Template for Agency to send HD Video เพื่อส่งข้อมูลรายละเอียดสปอตโฆษณาออกอากาศ**

4. ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม

 • ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์โฆษณา

  คุณ บุรัญญา นีระพล เบอร์โทรศัพท์ “0 2495 7777ext. 452”

 • ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์วีทีอาร์

  คุณ กัลยาณี จันทร์เจริญ เบอร์โทรศัพท์ “0 2495 7777ext. 513”

 • ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ ระบบงาน MyCensor

  เจ้าหน้าที่admin เบอร์โทรศัพท์ “0 2495 7777 ext. 509,514,516”

 • ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ การส่งไฟล์วิดีโอ HD ออกอากาศ

  คุณ ธนยศ พิณทอง เบอร์โทรศัพท์ “0 2495 7777 ext. 502”