นางสาวรสนา โตสิตระกูล

หมายเลข 7

นางสาวรสนา โตสิตระกูล

อิสระ

นโยบาย

ต้องหยุดโกง กรุงเทพเปลี่ยนแน่ 

นโยบาย

- บำนาญประชาชน 3,000บาท 
- ตั๋ว BTS เหลือ 20 บาท ตลอดสาย 
- ยาไทยฟรีทุกบ้าน อยู่กับโควิดได้
- งบ 50 ล้านต่อเขต
- ระบายน้ำท่วม  ฟื้นวิถีท่องเที่ยวเวนิสตะวันออก
- ตั้งกองทุนหลังคาบ้านโซลาร์เซลล์ ประหยัดค่าไฟ 500บาททุกเดือน
- กทม.ต้องปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ
- ยกระดับ 69 ศูนย์อนามัย กทม.เป็นรพ.24 ช.ม