นายพงศา ชูแนม

หมายเลข 30

นายพงศา ชูแนม

อิสระ

นโยบาย

มหานครกรีน

นโยบาย การส่งนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อมให้เมืองหลวงโดยไม่รีรอ ไม่ต้องรอความพร้อมและเสียงเชียร์ใดๆ แต่มันคือสำนึกในหน้าที่เท่านั้น เพื่อสร้างความมุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งระดับพื้นที่ เมือง ประเทศ และระดับโลก