นายสกลธี ภัททิยกุล

หมายเลข 3

นายสกลธี ภัททิยกุล

อิสระ

นโยบาย

กทม.More ทำกรุงเทพให้ดีกว่านี้ได้

นโยบาย มี 6 ด้าน ได้แก่

- ขนส่งสาธารณะดีกว่านี้ “ล้อ ราง เรือ” ประกอบด้วย รถไฟฟ้าสายสีเทา วัชรพล-ทองหล่อ / รถไฟฟ้าสายสีเงิน บางนา-สุวรรณภูมิ / รถเมล์ EV / เรือโดยสาร EV
- เศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว ดีกว่านี้ ประกอบด้วย ถนนคนเดิน 50 เขต / โรงเรียนฝึกอาชีพทำได้จริง
- ระบบบริหารจัดการดีกว่านี้ ประกอบด้วย แอปพลิเคชันเดียวครบทั้ง กทม. ขออนุญาตโปร่งใส ชัดเจน รู้เวลาอนุมัติ
- การสาธารณสุข ดีกว่านี้ ประกอบด้วย ปรับศูนย์สาธารณสุขเป็น Smart Clinic / ปรับโรงพยาบาล 11 แห่ง สังกัด กทม. เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง
- การศึกษาดีกว่านี้ ประกอบด้วย โรงเรียนดีใกล้บ้านมาตรฐานเท่าเทียม / เรียนในแบบ 2 ภาษาก้าวตามโลก /
- สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ระบายน้ำ ผังเมือง ดีว่านี้ได้ ประกอบด้วย  Smart Pole (เสาอัจฉริยะ) ครบทั้ง ไวไฟ + ไฟส่องสว่าง + CCTV + เครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 และเพิ่ม CCTV และระบบ AI ในการจับภาพ