นายกฤตชัย พยอมแย้ม

หมายเลข 29

นายกฤตชัย พยอมแย้ม

พรรคประชากรไทย

นโยบาย

ใกล้ ใหม่ ใหญ่" เพื่อคน กทม.

นโยบาย “ใกล้ ใหม่ ใหญ่” เพื่อชีวิตที่ดี มีคุณภาพ ของคนกรุงเทพฯ โดยขอให้ติดตามนโยบายทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Kitchai Payomyam และ Thai Citizen Party