นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์

หมายเลข 27

นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์

อิสระ

นโยบาย

ปรับบทบาทผู้ว่าฯกทม.ไปสู่ผู้ว่าฯมหานครเบ็ดเสร็จ และ กรุงเทพคือประเทศไทย และประเทศไทยคือกรุงเทพ

นโยบาย

- ผลักดันผู้ว่าฯกทม.ไปสู่ผู้ว่าฯมหานครเบ็ดเสร็จ 
- จัดการสิ่งแวดล้อมสถานที่ นำไปสู่เมืองหลวงที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก 
- ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีและเครือข่าย 
- ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
- แก้ปัญหาจราจรแบบนวัตกรรมการบริการ