นายวรัญชัย โชคชนะ

หมายเลข 22

นายวรัญชัย โชคชนะ

อิสระ

นโยบาย

จงเพิ่มล้อ อย่างเพิ่มรถ” และ”ผู้ประสาน 10 ทิศ

นโยบาย

- 4 ดี คือ เกิดดี , กินดี , อยู่ดี , ตายดี 
- 6 ส. สะอาด , สะดวก , สบาย , สว่าง , สงบ และสดชื่น
- รวมถึงพัฒนาคน และพัฒนาเมือง เช่น การศึกษา การโยธา และเลือกตั้งผู้อำนวยการเขต 50 เขต