พ.ท.(หญิง) ฐิฎา รังสิตพล มานิตกุล

หมายเลข 2

พ.ท.(หญิง) ฐิฎา รังสิตพล มานิตกุล

อิสระ

นโยบาย

นโยบาย ให้กทม.เป็นมหานครแห่งความสุขของ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ด้วยพันธกิจ 10 ประการ

- หมู่บ้านจัดสรรที่สร้างโดยเอกชน ที่มีปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค  ซึ่งไม่ได้รับการดูแลโดย กทม. เพราะเป็นพื้นที่เอกชน 
- ชุมชนต่างๆ ที่มีปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค น้ำท่วม การระบายน้ำ น้ำขัง น้ำเน่าเสีย ขยะมูลฝอยเช่นเดียวกับหมู่บ้านจัดสรร
- พิจารณากฎหมายให้ กทม.มีอำนาจจัดการสาธารณูปโภค แก้ปัญหาของชุมชน และหมู่บ้านจัดสรรเอกชนให้เบ็ดเสร็จ
- ให้มีกฎหมายรองรับ คณะกรรมการชุมชนและนิติบุคคล และมีงบประมาณสนับสนุน เพื่อแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอย (WiFi ฟรี บาทวิถี ขยะมูลฝอย ท่อตัน น้ำเน่า น้ำขัง และฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น)
- จัดระเบียบร้านค้าStreet food (สตรีตฟู้ด) ร้านค้าชุมชน ที่จอดรถ ให้อยู่ใต้ทางด่วนทุกจุดที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
- ชะลอข้อเสนอ Mega Project ใหม่  1 ปี เพื่อแก้ปัญหาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก Mega Project ปัจจุบัน  และวางแผนดำเนินการ Mega Project ใหม่ ในปีที่ 2 โดยพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนอีก
- พัฒนาการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพระดับอินเตอร์และเรียนฟรีจริง15ปี รวมทั้งการรับเด็กตกหล่นทุกคนใน กทม.เข้าเรียนในโรงเรียน
- ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำปรับปรุงร้านค้าย่อย ให้มีความสวยงาม สะอาด ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
- แก้ไขปัญการจราจรติดขัดโดยใช้ระบบCD (Collection &Distribution)
- บริการด้านสาธารณสุขเป็น  One Stop Service