นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์

หมายเลข 16

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์

อิสระ

นโยบาย

หยุด ชีวิตที่มีแต่ความกลัว กรุงเทพฯ ต้องเป็นเมืองปลอดภัยสำหรับทุกคน

นโยบายด้านความปลอดภัย ตั้งศูนย์ กรุงเทพฯ ปลอดภัย เน้นที่การมี
-ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสำหรับ กล้องวงจรปิดทั้งหมดในกทม. และตรวจสอบว่าใช้งานได้
-คอลเซ็นเตอร์ ศูนย์แจ้งเหตุข่มขู่ทำร้ายร่างกาย 24 ชม. ที่ใช้งานได้จริง
-จัดตั้งอาสาระวังภัยชุมชน
-แก้ระบบไฟและทางเท้าในพื้นที่เสี่ยง

นโยบายด้านการศึกษา
-การศึกษา ศูนย์บาท ด้วย Metaverse
-สนับสนุนอุปกรณ์และการเข้าถึงการเรียนออนไลน์และเด็กทุกคนต้องพูดได้อย่างน้อย 2 ภาษา
-สนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการด้วยหลักสูตร เช่น การบริหารเงินและค้าขายออนไลน์

นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
-ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ด้วยการจัดโซนนิ่งของรถที่ก่อให้เกิดฝุ่นและเพิ่มรถขนส่งที่เป็น EV เพื่อช่วยลดมลภาวะ
-ศูนย์ให้คำปรึกษาออนไลน์เรื่องสุขภาพ โดยเชื่อมกับแปต่างๆเพื่อให้เข้าถึงง่าย
-ลดค่าไฟโดยการนำการไฟฟ้าเข้าระบบกทม. และสร้างรายได้จากการติดตั้งโซล่าเซลล์ขายไฟฟ้าเข้า กทม.