นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์

หมายเลข 13

นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์

อิสระ

นโยบาย

ไปมาสะดวก กินอยู่สบาย ปลอดภัยทุกคน งานการมีทำ

นโยบาย หลักๆ 8 ด้าน ได้แก่ 

- มีทางจักรยานที่ปลอดภัย
- ถนนทุกสายต้องเรียบ
- ทางเท้าต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและเรียบสะอาด
- ท่อระบายน้ำต้องมีประสิทธิภาพ
- สาวนสาธารณะ สามารถขายอาหารได้วันละ 2 เวลาเช้าเย็น และเปิดให้เข้า 04.30น. -22.00 น.
- ขยะต้องนำออกมาทิ้งเอง กับรถขนส่งส่งชุมชน ที่วิ่งทุก 5 นาที
- ห้ามจอดรถ ริมถนน เมื่อรถขนส่งชุมชนออกวิ่งบริการ
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุก 100 เมตร