ดร.ประยูร ครองยศ

หมายเลข 12

ดร.ประยูร ครองยศ

อิสระ

นโยบาย

ผู้ว่าฯ 24ชั่วโมง ติดดิน จริงใจ ทำได้ ไม่ขายฝัน

นโยบาย กรุงเทพต้องเป็นหนึ่งในทุกด้าน One Bangkok กรุงเทพฯต้องเป็นหนึ่งในทุกๆด้าน และมาตราฐานการบริการเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน