ดร.ศุภชัย ตันติคมน์

หมายเลข 10

ดร.ศุภชัย ตันติคมน์

อิสระ

นโยบาย

Build Bangkok สร้างความสุขให้คนกรุงเทพ

นโยบาย ยกระดับเมืองหลวง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่ามาเยือนระดับโลก เป็นเมือง Smart City มีประโยชน์จากเทคโนโลยี และมีนวัตกรรมที่ทันสมัย  รวมทั้งมีบริการจัดการทุกปัญหาใน กทม. โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม อย่างมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได้ มี นโยบายหลักๆ ได้แก่

- BUILD BANGKOK สร้างความสุขให้คนกรุงเทพฯ ด้วยการสร้างกรุงเทพฯสะดวกขึ้น สร้างชีวิตดี๊ดีให้คนกรุงเทพฯ สร้างรายได้เพิ่มให้คนกรุงเทพฯ
- BUILD BETTER BANGKOK สร้างกรุงเทพฯสะดวกขึ้น ด้วย CITY INTELLIGENCE และ GREATER BANGKOK
- BUILD BRIGHTER BANGKOK สร้างชีวิตดี๊ดีให้คนกรุงเทพฯ ด้วย  BANGKOK BRIGHT CENTER และ BANGKOK TRAUMA CENTER
- BUILD BENEFIT BANGKOK สร้างรายได้เพิ่มให้คนกรุงเทพฯ ด้วย STARTUP, SME,  MODERN MARKET และ MICE CITY