สปส.มอบสุข ห่วงใยผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นที่ให้กำลังใจที่ จ.นครราชสีมา

View icon 272
วันที่ 2 ก.ค. 2567
แชร์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยมี นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายสุทธิวิชญ์ ทองมี ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา นายพิชิต  ยืนนาน นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในโครงการ “สปส.มอบสุข” ว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึง นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพ และมุ่งหวังให้ผู้ประกันตนมีความรู้สึกที่ดี และอุ่นใจที่มีสำนักงานประกันสังคมดูแล จึงได้มอบหมายให้ผมและคณะ ลงพื้นที่เพื่อเข้ารับฟังปัญหาพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน โดยในวันนี้สำนักงานประกันสังคม ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ราย ดังนี้

 รายแรกคือ นางสุนันท์ สิงห์โคกกรวด อายุ 54 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบุตรชายในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกปูนถอยมาทับได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตุให้ต้องรักษาด้วยการตัดขาข้างขวาระดับหัวเข่า ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง ต้องใช้ไม้เท้าพยุงในการเดิน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 58 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี

รายที่ 2 คือ นายประกิจ แหยมจันทึก อายุ 56 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรสาวในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทุพพลภาพจากโรคความดันโลหิตสูง และอาการเส้นเลือดสมองตีบ เป็นเหตุให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง ต้องใช้ไม้เท้าพยุงในการเดิน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 73 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 5,000 บาท ตลอดชีวิต

หลังจากนั้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และ นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน จำนวน 3 ราย ดังนี้

รายที่ 1 คือ นายณัฐวรรธน์ พันธ์วิลัย อายุ 39 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่บิดาและมารดาในอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจราจร พบเลือดออกในสมอง เป็นเหตุให้แขนข้างขวาอ่อนแรง การสื่อสารพูดได้ช้า ใช้ไม้เท้าในการเดิน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 83 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,999 บาท ตลอดชีวิต

รายที่ 2 คือ นายเด่น เล็กกลาง อายุ 56 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับบุตรชายในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจราจร เป็นเหตุให้กระดูกสันหลังหัก ร่างกายท่อนล่างเป็นอัมพาต ไม่สามารถเดินได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 70 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2545 โดยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,000 บาท ตลอดชีวิต

และรายที่ 3 คือ นางสาวนันทิกานต์ ชัยภา อายุ 32 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับบิดาและมารดาในอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ทุพพลภาพจากอาการหลอดเลือดสมองแตก เป็นเหตุให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ การสื่อสารพูดได้ช้าและไม่ชัดเจน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 80 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต


6683c1372180c7.22563413.jpg

6683c137742682.68857842.jpg

6683c137ebe1d8.98796804.jpg

6683c1385717f9.43154687.jpg