ม.รามฯ ร่วมมือกองทัพบก หนุนกำลังพลเรียน ป.ตรี ส่งเสริมกองทัพเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

View icon 343
วันที่ 26 มิ.ย. 2567
แชร์

ดร.จำนงค์ ไชยมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงกลาโหม เป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง กับกองทัพบก ในการรับสมัครทหารกองประจำการ กองทัพบก เข้าเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ โดยมี
พลเอกณัฐวุฒิ นาคะนคร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมแถลงข่าว

ภายในงานมีพลโทณรงค์ สวนแก้ว เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก และพลตรีสุชิน ตรงดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในงาน เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

667bac694cb0c1.78377704.jpg

667bac698dc586.78149171.jpg

667bac69e2e393.43159717.jpg

667bac6a6194a5.13590768.jpg

667bac6ab0a065.03865773.jpg