สปส.จ่ายค่าทำฟัน พ.ค.67 กว่า 158 ล้านบาท ยอดผู้ประกันตนใช้สิทธิกว่า 2.8 แสนครั้ง

View icon 174
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
แชร์

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสิทธิทำฟัน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 สามารถใช้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี ในเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาใช้บริการแล้วกว่า 286,288 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 158,128,346.50 บาท ผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิประโยชน์ในกรณีทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาล โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า นอกจากนี้ ผู้ประกันตนยังสามารถใช้สิทธิทันตกรรม กรณีใส่ฟันเทียมโดยสำรองจ่ายและเบิกคืนได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1) กรณีใส่ฟันเทียม ชนิดถอดได้บางส่วน
- 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,300 บาท
- มากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท

2) กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก
- ชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท
- ชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท
(กรณีใส่ฟันเทียม สามารถเบิกใช้สิทธิได้ใหม่หลังจากพ้นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวถึงการให้สิทธิผู้ประกันตนที่ต้องเข้ารับบริการด้านสุขภาพช่องปากที่จำเป็นในกรณีประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับช่องปาก ซึ่งเป็นการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อบริการผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษาสุขภาพช่องปากอีกด้วย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง


666946aacb4cd2.97971329.jpg