ผู้ประกันตนอุ่นใจ รมว.พิพัฒน์ มอบ เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จังหวัดนครสวรรค์

View icon 388
วันที่ 14 ก.ย. 2566
แชร์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เรืออากาศเอกหญิง

ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม นางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้ตรวจราชการกรม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม นายสุทธิวิชญ์ ทองมี ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพ

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยในโอกาสเดินทางพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากความห่วงใยถึงผู้ประกันตน ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ พร้อมกำชับให้สำนักงานประกันสังคมเข้าดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด โดยในวันนี้ผมและคณะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเข้าเยี่ยมพี่น้องผู้ประกันตน โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของผู้ทุพพลภาพที่อยู่ในระบบประกันสังคม ทั้งนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน มามอบให้กับผู้ประกันตน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด 3 ราย

รายแรกคือ นายบุญทัน ปานวงษ์ ปัจจุบันอายุ 66 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับน้องสาว เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 จากอาการเส้นเลือดในสมองแตก เป็นเหตุให้ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ กิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 68 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต รายที่ 2 คือ นายไพศาล ใบมาก ปัจจุบันอายุ 60 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 จากอาการเลือดออกในสมอง เป็นเหตุให้ร่างกายซีกขวาใช้การไม่ได้ ไม่สามารถเดินหรือพูดคุยได้ สูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 74 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต รายที่ 3 คือ นายวงกต พรมลูบ ปัจจุบันอายุ 31 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จากอาการเลือดออกในสมอง เป็นเหตุให้แขนและขาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินหรือพูดคุยได้ สูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 70 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,225 บาท ตลอดชีวิต

“ขอให้พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านมั่นใจได้ว่า สำนักงานประกันสังคมจะอยู่เคียงข้าง พร้อมดูแลให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว เพราะทุกคนคือ ครอบครัวประกันสังคม” นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้าย

---------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506

 

6502922062f049.22218532.jpg

650292217c4671.50281409.jpg

6502921ff25112.55712067.jpg

65029220219295.56538637.jpg

650292203ef313.92242305.jpg

650292209a5846.62121720.jpg

65029220b57414.61085989.jpg

65029220dc0713.34994085.jpg

650292213ae653.21254428.jpg

6502922155cfa7.05973399.jpg

65029221c319f6.45961048.jpg

65029222b68dd4.98018182.jpg

65029223b97bd4.11070652.jpg