ช่อง 7HD เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุน “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

View icon 28
วันที่ 24 ส.ค. 2566
แชร์

ช่อง 7HD เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และรับพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคล ในฐานะผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุน “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” โดยมีคุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ


64e6d6b634f563.50761885.jpg

64e6d6ad1748e5.97650716.jpg

64e6d6ac653d46.34797947.jpg

64e6d6ad7ffe68.61622365.jpg

64e6d6ade375f5.92144216.jpg

64e6d6ae633017.63829847.jpg