“ช่อง 7 สี” กวาด 9 รางวัล ในงานประทานรางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กวาด 9 รางวัล ในงานประกาศผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัล "พิฆเนศวร" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันก่อน

โดยงานนี้ ช่อง 7 สี ได้รับทั้งสิ้น 9 รางวัล ประกอบด้วย
1.รางวัลรายการข่าวดีเด่น ได้แก่ รายการห้องข่าว 7 สี
2.รางวัลรายการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการดีเด่น ได้แก่ รายการเสน่ห์กีฬา
3.รางวัลรายการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาดีเด่น ได้แก่ รายการเส้นทางเศรษฐี
4.รางวัลผู้กำกับรายการดีเด่น ได้แก่ อนุวัฒน์ ถนอมรอด ละคร เสือสั่งฟ้า
5.รางวัลองค์กรส่งเสริมดีเด่น ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผู้ผลิตรายการจดหมายเหตุกรุงศรี
6.รางวัลผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้แก่ เคลลี่ ธนะพัฒน์
7.รางวัลนักแสดงสมทบหญิงดีเด่น ได้แก่ ชัชฎาภรณ์ ธนันทา
8.รางวัลนักแสดงดาวรุ่งดีเด่น ได้แก่ กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
9.รางวัลนักแสดงหญิงดีเด่น ได้แก่ พีชญา วัฒนามนตรี

รางวัล "พิฆเนศวร" เป็นรางวัลประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งพิจารณาและตัดสินมอบให้กับนักจัดรายการ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และผู้ผลิตรายการที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอินเทอร์เน็ต ทีวีเน็ต รวมไปถึงเคเบิ้ลท้องถิ่นทั่วประเทศ