สิทธิประโยชน์เพื่อสุขภาพส่งท้ายปี ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 รีบใช้สิทธิภายในธันวาคมนี้

View icon 485
วันที่ 6 ธ.ค. 2565
แชร์

สุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรง เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกันตนไม่ควรมองข้าม ดังนั้นการไม่มีโรคจึงเป็นลาภอันประเสริฐ สำนักงานประกันสังคมคำนึงถึงสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ประกันตนมาอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ปี และปี 2565 ผู้ประกันตนยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพได้ คือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สิทธิทันตกรรม และตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถใช้ทั้ง 3 สิทธินี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2565

นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพส่วนบุคคลได้อย่างเต็มที่ โดยจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบทุกเดือนต่อเนื่อง ซึ่งส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสามารถใช้ได้ภายในสิ้นปี 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งหากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติแพ้วัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการ สิทธิทันตกรรม 900 บาทต่อปี ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนและผ่าฟันคุด โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่มีสติกเกอร์ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย” ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิทันตกรรมให้ผู้ประกันตนชำระค่าบริการเฉพาะส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับ ส่วนสิทธิประโยชน์ที่สำคัญอีกหนึ่งสิทธิที่ไม่อยากให้ผู้ประกันตนละเลยการดูแลสุขภาพ นั่นคือ การตรวจสุขภาพประจำปี โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพได้ทุกสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถเข้ารับการตรวจร่างกายได้หลายรายการดังนี้ การตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ และการตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ปัสสาวะ UA การตรวจสารเคมีในเลือด ได้แก่ น้ำตาลในเลือด FBS การทำงานของไต Cr ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol การตรวจร่างกายอื่น ๆ ได้แก่ เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg  มะเร็งปากมดลูก Pap Smear มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Via เลือดในอุจจาระ FOBT และ Chest X-ray โดยผู้ประกันตนจะต้องติดต่อนัดหมายสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งและสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th

เลขาธิการ สปส. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ประกันตนและได้เน้นย้ำทุกปีสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม เพื่อให้ร่างกายของผู้ประกันตนแข็งแรงและมีสุขภาพดีอยู่เสมอ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้มีสมรรถภาพทางร่างกายให้พร้อมรองรับการทำงานของผู้ประกันตนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 บริการ 24 ชั่วโมง หรือ Line ID: @ssothai และ www.sso.go.th


#Website: www.sso.go.th
#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
#Instagram: sso_1506
#Twitter: @sso_1506
#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
#LINE: @SSOTHAI
#TikTok: @SSONEWS1506


638eab0d959a37.48367665.jpg