PEA มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนา และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

View icon 187
วันที่ 22 ต.ค. 2565
แชร์

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้กับตัวแทน ผู้ประสบอุทกภัยและผู้นำชุมชน ตามกิจกรรม PEA ขอร่วมส่งกำลังใจ ให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน PEA ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยร่วมในพิธี ณ จุดรับแจ้งเหตุ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรม PEA ขอร่วมส่งกำลังใจ ให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จํานวน 380 ครัวเรือน และในพื้นที่ ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จำนวน 320 ครัวเรือน

ที่ผ่านมา PEA ดำเนินการยกระดับมิเตอร์ให้พ้นน้ำท่วม แก้ไขระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ภายหลังน้ำลด อาทิ
- สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม เช่น พัดลม เตารีด ให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน
- ปลั๊ก สวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วม แช่ขัง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง เช่น ดินโคลนหรือเศษไม้ในอุปกรณ์ดังกล่าวหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิท หากเป็นสนิมต้องเปลี่ยน

ทั้งนี้ หากพบระบบจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าอยู่ในน้ำ ห้ามจับ และห้ามเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง  หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus


63526335ec20f2.07902796.jpeg

6352633629ab53.51779077.jpeg

635263364bac66.07848645.jpeg

6352633666e3f1.46151498.jpeg

635263368c78d8.21785969.jpeg