MTL คว้า 3 รางวัลจาก คปภ.

View icon 69
วันที่ 12 ต.ค. 2565
แชร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. มอบรางวัลเกียรติยศให้กับบริษัทประกันภัยที่มีผลงานโดดเด่น นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL สร้างประวัติศาสตร์วงการประกันภัยอีกครั้ง เข้ารับ 3 รางวัล จากพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565

ได้แก่ รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีเพียงเมืองไทยประกันชีวิตที่สามารถคว้ารางวัลนี้ จากความโดดเด่นด้านการบริหารงาน และมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 พิจารณาจากการที่เมืองไทยประกันชีวิตมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งรางวัลคือ รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่นประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์และมุ่งคิดค้นพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ตัวแทนประกันภัยจากเมืองไทยประกันชีวิต ยังได้รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2564 อีกด้วย นับเป็นความภูมิใจของเมืองไทยประกันชีวิต และเป็นพลังที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประชานชนต่อไป