สสส. ประกาศจุดยืน ไทยไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ

View icon 166
วันที่ 2 ก.ย. 2565
แชร์

รัฐบาล ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย และ สสส. ประกาศจุดยืน ไทยไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ

บนเวทีประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า ภัยซ่อนเร้นในสังคม ที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับ สสส. ได้จัดขึ้น เล็งเห็นถึงความสำคัญกับปัญหาผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าที่แพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะบุหรี่ไฟฟ้า 1 แท่ง มีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซอง 20 ม้วน นิโคตินเป็นสารพิษทำลายสมอง จึงนับเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก

โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการะทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 80,000 คน ในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี จึงขอประกาศจุดยืนของไทยคือ ไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า ตั้งแต่การห้ามนำเข้า และห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนดำเนินการตามอนุสัญญาพิธีสารว่าด้วยการจัดการการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด