สภาองค์กรของผู้บริโภคร้อง ประชาชนไม่ทราบสิทธิตนเอง

View icon 80
วันที่ 27 ส.ค. 2565
แชร์

สิทธิการรักษาของไทย เป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิด แต่หากต้องการเพิ่มสิทธิการรักษาต้องเสียเงินเพิ่ม จ่ายเงินเพื่อซื้อบริการดูแลสุขภาพ เช่น สิทธิประกันสังคม หรือซื้อประกันชีวิตให้ตนเอง

ปัญหาคือประชาชนไม่รู้สิทธิการรักษาของตนเอง ที่ผ่านมา สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ป่วยไม่ทราบสวัสดิการ สิทธิการรักษาของตนเอง หวังเพียงประกันชีวิตที่ซื้อเอาไว้ / เมื่อรักษาเกินวงเงิน ต้องจ่ายเอง เป็นภาระให้ผู้ป่วย รักษาได้ไม่เต็มที่

ชนัญชิดา ตัณฑะผลิน  ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการสุขภาพ บอกว่า "ใช่ค่ะ คนส่วนใหญ่ก็คิดว่า เอ่อ ไม่รู้อะ ก็คิดว่าซื้อประกันชีวิตของตัวเองไว้ก่อน คือ แม้แต่ 1330 ที่เขาพยายามที่จะโฆษณา หรือว่าประชาสัมพันธุ์ให้ทราบว่า ผู้บริโภคทุกคนเนี่ย เมื่อเกินขึ้นมาแล้วทุกคนจะได้สิทธิบัตรทองทุกคน นอกจากว่า พอโตขึ้นมาเนี่ย เราทำงาน เราถึงจะได้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิอื่นๆ ตามที่เราเลือกไว้ อะไรอย่างงี้ค่ะ แต่เขาไม่รู้เลย"

ต้นตอของปัญหา คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ จึงเป็นช่องว่างทางสิทธิการรักษา ทำให้ประชาชนได้รับบริการไม่เต็มที่ จึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยใช้สิทธิได้ทันเวลา