สิทธิ UCEP เด็กติดโควิด

View icon 55
วันที่ 13 ส.ค. 2565
แชร์

ตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีเด็กเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 และมากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กที่เสียชีวิตอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ UCEP COIVID สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ให้สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้ทุกแห่งจนหายป่วย ไม่จำกัดแค่ 72 ชั่วโมงเหมือน UCEP ปกติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีสิทธิบัตรทอง เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีการเรียกเก็บเงินผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที และแม้จะมีนโยบายรัฐบาล แต่ผู้บริโภคกลับไม่สามารถใช้สิทธิได้

บางเคสไข้ขึ้น 39 แต่ทาง รพ.มองว่าไม่ฉุกเฉิน เพราะเด็กยังรู้สึกตัว เรามองว่า จริงแล้วขีดเส้นแดง อีกนิดเดียวเด็กอาจชักได้ ได้ทำหนังสือถึง สพช. เพื่อให้ประเมินดูว่า กรณีแบบนี้เข้าข่าย รพ.ไม่สามารถเรียกเก็บตังค์ได้

จากกรณีศึกษาพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงการใช้สิทธิบัตรทองสามารถครอบคลุมสิทธิในเรื่องใดบ้าง สอบ.จึงอยากเน้นย้ำเรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าสิทธิของตนเองอยู่ที่ใด พบปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการรักษาพยาบาลแจ้งที่ สภาองค์กรของผู้บริโภค 0 2239 1839 หรือช่องทางออนไลน์ Line Official และ Facebook Fanpage