ช่อง 7HD แบ่งปันความรู้ ด้านการจัดการดิจิทัลมีเดีย ต่อหน่วยงานที่สนใจ

ช่อง 7HD โดย คุณสมโภชน์ โตรักษา (ที่ 4 จากชวา) ผู้จัดการฝ่ายข่าว คุณชญาณ์ณิศ  ศรีสินธวารักษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ ให้เกียรติต้อนรับคณะอาจารย์จาก สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ นิศาชล จำนงศรี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเข้มข้นใน โครงการ Technology Knowledge Sharing ด้านจัดการดิจิทัลมีเดีย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การจัดการคลังข้อมูลทรัพยากรสื่อต่าง ๆ ของช่อง 7HD และความรู้ด้านการจัดการดิจิทัลมีเดียแบบ 360 องศา เพื่อการดำเนินธุรกิจในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปปรับเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานที่สนใจด้านการจัดการดิจิทัลมีเดีย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการสื่อสารในระดับประเทศต่อไป ที่ ช่อง 7HD เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 ทางโซเชียลFacebook,IG,Twitter,Youtube:Ch7HD และ เว็บไซต์ www. Ch7.com


62f1d27a72acf4.51446515.jpg

62f1d27ae01f94.13086040.jpg

62f1d27e93e750.20968393.jpg