สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต

View icon 53
วันที่ 27 ก.ค. 2565
แชร์

แม้ปัจจุบันเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินผู้บริโภคจะมีสิทธิในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใดก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ตามนโยบายของรัฐบาลที่เรียกว่าสิทธิยูเซป (UCEP)

แต่ในความเป็นจริง ยังมีปัญหาเรื่องเกณฑ์การการคัดแยกระดับความเจ็บป่วยระหว่างผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง ทำให้ผู้บริโภคถูกเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาล เพราะถูกมองว่าไม่เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดงที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงมากพอที่จะใช้สิทธิได้ เป็นเพียงผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนสีเหลือง และผู้ป่วยสีเขียวฉุกเฉินไม่รุนแรง

กัลยทรรศน์  ติ้งหวัง อนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า "จริงๆแล้ว จากผู้ป่วยสีเหลืองไปสีแดงก็สามารถเสียชีวิตได้ แน่นอนว่าเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงใช้เวลาไม่นาน อย่างเช่นไส้ติ่ง ไปหาหมอเป็นสีเหลืองก็จริง แต่เวลาใกล้ที่จะแตกใช้เวลาไม่นาน ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันที"

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สภาองค์กรของผู้บริโภค  จึงเร่งผลักดันให้ทบทวนเกณฑ์ประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน โดยให้ผู้ป่วยสีเหลืองสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลใดก็ได้จนกว่าจะหายป่วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามนโยบายของสิทธิยูเซป พบปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการรักษาพยาบาล  แจ้งที่สภาองค์กรของผู้บริโภค 0-2239-1839 (เพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านบริการสุขภาพ ให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ในทุกพื้นที่)