PEA จัดงาน PEA VOLTAVERSE ยกระดับบริการแบบครบวงจร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น ประธานในพิธีเปิดงาน “PEA VOLTAVERSE : ครอบคลุมทั่วไทย ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง” โดยมี นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมในพิธี ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook PEA VOLTA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง PEA พัฒนา New Features AUTOCHARGE ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชัน PEA VOLTA เป็นหนึ่งในทางเลือกที่มอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ช่วยลดขั้นตอนการทำงานในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายในสถานี ทำให้การชาร์จเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ปัจจุบัน AUTOCHARGE เปิดให้บริการ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ สถานี PEA VOLTA ที่กำหนด พร้อมทั้งได้วางแผนทำการวิจัยเพื่อเพิ่มให้ AUTOCHARGE รองรับระบบการชาร์จอื่นๆ ที่มีในประเทศไทย

นอกจากนี้มี PEA VOLTA DC Wallcharge ที่เป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 25 kW และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการ PEA VOLTA Platform เพื่อให้บริการอัดประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบการใช้งานในครัวเรือนที่คุณสามารถเป็นเจ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น และในเชิงพาณิชย์ มุ่งสู่การให้บริการกลุ่มลูกค้าใหม่หรือธุรกิจใหม่ โดยสามารถติดตั้งในบริเวณสาธารณะ เช่น พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน พื้นที่จอดรถในห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารธุรกิจขนาดเล็ก เตรียมความพร้อมให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามโครงข่าย (EV Roaming) ให้สามารถนำไปใช้งานกับ EV Platform ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรายอื่นได้ โดยผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันจำนวนมาก

ปัจจุบันผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้งาน PEA VOLTA Charging Station และชำระค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA VOLTA ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ที่สะดวก ครบจบทุกเรื่องการชาร์จในแอปเดียว ซึ่งมีเป้าหมายและแผนงานในอนาคตเพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEAVOLTA เพิ่มเติม 190 สถานี บนเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัดทั่วประเทศ โดยดำเนินการติดต้ังในระหว่างปี 2565 – 2566 พร้อมให้บริการรวมทั้งสิ้น 263 สถานี ภายในปี 2566 รวมถึงแผนงานสถานีอัดประจุไฟฟ้า 4 ภาค เพื่อให้บริการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบชาร์จเร็ว รองรับการอัดประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าทุกขนาด ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป รถบรรทุกไฟฟ้าและรถบัสไฟฟ้าขนาดใหญ่

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
62df54a9e98bd5.82955412.jpg

62df54aa1e2e69.59671115.jpg

62df54aa4f1940.82713302.jpg

62df54aabc32a8.95762500.jpg