ประกันสังคมมอบ “ชีวิตใหม่” จากสิทธิกองทุนเงินทดแทน

View icon 492
วันที่ 6 ก.ค. 2565
แชร์

“มากกว่าการบาดเจ็บทางร่างกาย คือ ความรู้สึกทางด้านจิตใจ และการที่ต้องอยู่กับความรู้สึกว่า หมดสิ้นหนทาง เพราะร่างกายที่ไม่เหมือนเดิม ส่งผลให้ไม่สามารถกลับไปทำงาน หรือใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติดังเดิมได้ แต่ด้วยสิทธิจากกองทุนเงินทดแทน ช่วยให้ได้มีโอกาสเข้ารับการฟื้นฟู ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน รวมทั้งได้รับแรงบัลดาลใจในด้านอาชีพ จึงช่วยให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง”  นายอมร วะทา ผู้ประกันตนจากสิทธิกองทุนเงินทดแทน จ.เพชรบูรณ์  

การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานจนต้องสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของลูกจ้างอย่างยิ่ง ในบางรายอาจต้องอยู่ในสภาพติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพดังเดิมได้ จนรู้สึกว่าตนเองกลายเป็นภาระของครอบครัว แต่สำหรับลูกจ้างที่อยู่ภายใต้สิทธิประกันสังคม ยังคงมีสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนที่เข้ามาช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู สมรรถภาพทั้งกาย ใจ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ตลอดจนโอกาสทางด้านอาชีพ และเงินทดแทนการขาดรายได้ ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มพลังกายใจให้กับผู้ประกันตน ดังเช่น
นายอมร วะทา ทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุกองไม้ล้มทับจากการทำงาน จนกระดูกสันหลังหัก ขาหัก ต้องนั่งรถวิลแชร์ ได้ให้ข้อมูลว่า ช่วงที่ประสบเหตุจากการทำงานภายหลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว พบว่าตนเองต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพ นอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ขณะนั้น รู้สึกสูญเสียทั้งร่างกาย และจิตใจ จนเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเข้ามาประเมินร่างกาย และให้คำแนะนำให้เข้ามาบำบัด ฟื้นฟู ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จุดนั้นเอง ที่รู้สึกว่าตนเองเหมือนมีชีวิตใหม่ เพราะจากเดิมที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก็ได้รับการฝึกฝนจากศูนย์ ฯ ให้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็น การฝึกใช้รถวิลแชร์ การฝึกขึ้น – ลงจากเตียง การใช้รถวิลแชร์ เพื่อทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ และทำงานบ้านได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการได้มีโอกาสฝึกอาชีพ ซึ่งขณะนั้นสนใจเรียนรู้ งานบุดุลโลหะ จนปัจจุบันจากการเรียนรู้ที่ศูนย์ฟื้นฟู ก็ได้กลายมาเป็นอาชีพหลักในการหารายได้เลี้ยงชีพ  โดยจำหน่ายผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของตน และได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า ทำให้ตนเองรู้สึกว่า การที่สูญเสียอวัยวะในร่างกายไป ไม่สามารถกลับมา ยืน เดินได้เหมือนเดิม แต่ก็ยังมีอวัยวะส่วนที่เหลือที่ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับตนเองได้

ปัจจุบันมีรายได้จากการประกอบอาชีพบุดุลโลหะ เดือนละ 8,000 – 9,000 บาท และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนเงินทดแทนจำนวน 6,370 บาท ช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยพึ่งพาตนเองได้ และหากท่านใดที่สนใจเลือกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเป็นกำลังใจให้กับผู้ทุพพลภาพ สามารถเข้าชมได้ที่เฟสบุ๊ค : อมร วะทา นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ทุพพลภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย

และทั้งหมดนี้คือสิทธิประโยชน์ ที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม หรือติดตามข่าวสารสำนักงานประกันสังคมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้ที่

Website: www.sso.go.th
Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
Instagram: sso_1506
Twitter: @sso_1506
YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
LINE: @SSOTHAI
TikTok: @SSONEWS1506


62c5512d30e029.46757965.jpg

62c5512d4eb851.52682710.jpg