สอบ.ตอกย้ำรถไฟฟ้าไทยราคาแพง

View icon 52
วันที่ 15 มิ.ย. 2565
แชร์

สภาองค์กรของผู้บริโภค ระบุว่า ค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทย อยู่ที่ 70% ของค่าแรงขั้นต่ำรายวัน ถือว่าค่อนข้างแพง เมื่อเทียบกับค่าโดยสารรถไฟฟ้าในฝรั่งเศส สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ที่ 10% ของค่าแรงขั้นต่ำรายวันเท่านั้ัน การจ่ายเงินซื้อตั๋วโดยสาร 1 ครั้ง จะเสีย "ค่าแรกเข้า" 14-16 บาท ซึ่งคิดรวมไปกับค่าโดยสาร หากเปลี่ยนสายรถ จะต้องซื้อตั๋วโดยสารและเสียค่าแรกเข้าใหม่ จ่ายเงินเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนรายได้ปานกลางถึงสูง ส่วนกลุ่มรายได้น้อย เข้าไม่ถึง

คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ  ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า "ตอนนี้ค่าแรกเข้าอยู่ที่ 14-16 บาท ในแต่ละสัญญา ถ้าทำให้ค่าแรกเข้ายกเลิกไป หรือเก็บเพียงแค่ครั้งเดียว ก็จะทำให้ประชาชนลดการจ่ายตรงนี้ลงได้ ส่วนต่อไปผมคิดว่ารัฐจะต้องลองมาเคาะดูว่า ในแต่ละเส้นทางมีการกำหนดค่าโดยสารอย่างไร และจะทำยังไงให้เป็นค่าโดยสารอัตราเดียว สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้บริโภคอยากจอดรถไว้ที่บ้าน ทำให้ปริมาณคนใช้เยอะขึ้นทำให้มีการพัฒนาเมือง เราเชื่อว่าระบบขนส่งมวลชนนอกจากพัฒนาเมือง จะต้องพัฒนาชีวิตคนในเมืองไปด้วย"

ภาครัฐแก้ปัญหานี้ได้ ด้วยการเจรจายกเลิกหรือลดค่าแรกเข้าให้ถูกลง ทำให้รถไฟฟ้า เป็น "ขนส่งมวลชน" อย่างแท้จริง พบปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรถไฟฟ้า แจ้งมาที่ สภาองค์กรของผู้บริโภค 0-2239-1839