ตกงาน ว่างงาน สิทธิประกันสังคมช่วยแบ่งเบา

View icon 342
วันที่ 10 มิ.ย. 2565
แชร์

ตกงาน ว่างงาน เป็นภาวะที่ยากลำบากของใครหลาย ๆ คน ยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กิจการ ห้าง ร้าน ทยอยปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้พนักงาน ลูกจ้างต้องถูกเลิกจ้าง ว่างงาน และได้รับความเดือดร้อน แต่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ไม่มีงานทำก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงาน ซึ่งสามารถเข้ามาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายผู้ประกันตนได้

โดยสิทธิประโยชน์จาก "ประกันสังคม" กรณีว่างงาน ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน คือ บุคคลที่เป็น "ผู้ประกันตนมาตรา 33" และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน กรณี "ว่างงาน" จากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน กรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

นางสาวกัญญภา ขับกล่อม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน กล่าวว่า “ตอนที่ต้องอยู่ในสถานะว่างงาน ค่อนข้างเป็นกังวล เนื่องจากมีรายจ่ายประจำที่ต้องรับผิดชอบ แต่ได้รับคำแนะนำจากฝ่ายบุคคลให้ยื่นรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน โดยเข้าไปลงทะเบียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต http://empui.doe.go.th เพื่อขึ้นทะเบียนว่างงานตามขั้นตอนและรายงานตัวตามนัดหมาย จากนั้นทางสำนักงานประกันสังคมจะอนุมัติและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาตามที่แจ้งไว้ ในช่วง 3 เดือนที่อยู่ระหว่างการหางานใหม่ยังมีเงินกรณีว่างงานเข้ามาเยียวยา ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ แบ่งเบาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนได้”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือ สายด่วนกระทรวงแรงาน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


62a2f649f2cd31.90344070.jpg