5 ทริคการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

หากผู้ว่าฯ กทม. หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนเลือก สามารถทำหน้าที่แทนประชาชนได้เป็นอย่างดี มีคุณธรรม เสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน สมกับที่ประชาชนไว้วางใจ ก็จะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปัญหาของประชาชนได้รับการเยียวยาแก้ไข บ้านเมืองพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

และเพื่อเลือกคนที่ใช่มาบริหารเมืองนี้ ประชาชนมีความจำเป็นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กับ 5 ทริคการเตรียมตัวให้พร้อม ไม่มีสะดุด ก่อนไปหย่อนคะแนนเสียงเลือกผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เสียงคุณสำคัญ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ ออกมาใช้สิทธิของท่านเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

#เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok