ใช้เสียงที่ทรงพลังของทุกคน เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อส่งต่อเสียง ส่งต่อไอเดีย และบอกเล่าถึงปัญหาในการพัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครที่ทุกคนอยากให้เป็น

View icon 31.3K
วันที่ 9 พ.ค. 2565
แชร์

เสียงคุณสำคัญ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ ออกมาใช้สิทธิของท่านเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

#เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok