เปิดรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว เรามาดูกันว่ามีใครสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบ้าง แล้วแต่ละคนมีเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นเลขใด เพื่อไม่ให้สับสนขณะลงคะแนนเสียง จดจำหมายเลขผู้สมัครที่โดนใจเอาไว้ให้แม่น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ คือ
- กำหนดนโยบาย การบริหารงานราชการของกรุงเทพมหานคร
- สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับงานราชการของกรุงเทพมหานคร
- บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
- วางระเบียบ เพื่อให้งานของกรุงเทพมหานคร เป็นไปโดยเรียบร้อย
- รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา

#เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok

6273c356bb0c50.71026439.jpg

6273c356d32616.99123620.jpg

6273c356a40712.24202044.jpg

6273c3568c5a34.93291544.jpg

6273c356eb9ee1.55725313.jpg

6273c3571091a4.87719554.jpg

6273c357293997.83832857.jpg

6273c35740f763.90739986.jpg