ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุระหว่าง 6 - 18 ปี ใน 5 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุระหว่าง 6 - 18 ปี ใน 5 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ภายใต้หัวข้อ “แผ่นดินเดียวกัน”
โดยมีประเภทและขนาดของผลงาน ดังนี้
- อายุ 6-9 ปี ขนาด A3
- อายุ 10-12 ปี ขนาด A3
- อายุ 13-15 ปี ขนาด A2
- อายุ 16-18 ปี ขนาด A2

สามารถสร้างสรรค์ได้อิสระในแนวตั้งหรือแนวนอน
รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล พร้อมรับโล่และเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
พิเศษ สำหรับทุกรางวัลจะได้รับคอร์สเรียนออนไลน์ “พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ” โดยสถาบันสอนศิลปะเด็กบ้านสีโป๊ว สตูดิโอ มูลค่า 4,500 บาท

เกณฑ์ในการพิจารณา
- ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา 40 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
- การใช้สีและเทคนิค 20 คะแนน
- การจัดองค์ประกอบและความสมบูรณ์ของภาพ 20 คะแนน

สามารถส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2565
ส่งมาที่ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
***วงเล็บมุมซอง (ประกวดวาดภาพแผ่นดินเดียวกัน)***

สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/news_view.php?id=6065

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โทรศัพท์ 0 2651 6535
โทรสาร 0 2651 6541


62661fda1c50d0.18005878.jpg