หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค โทร. 084 804 06444

หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค ขับเคลื่อนการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และรถรับ-ส่ง นักเรียน ให้ได้มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งรถแต่ละคันต้องผ่านการขออนุญาตประกอบอาชีพ จากทางสำนักงานขนส่งให้ถูกต้อง และจะได้รับสติ๊กเกอร์ ยืนยัน มาตรฐาน

ร.ต.อภิสิทธิ์ ชำนาญยา หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์ ว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค รถรับส่งนักเรียนที่มีสติกเกอร์สีน้ำเงินที่เราแจกให้ แสดงว่ารถคันนี้ผ่านและก็มีองค์ประกอบ มีการทำประกันภัยครบถ้วน ดังนั้น หากผู้ปกครองหรือนักเรียนมาใช้บริการ ก็จะมีความปลอดภัย

เช่นเดียวกับ หน่วยงานประจำจังหวัดลำพูน ก็สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นรถรับ – ส่งนักเรียนที่ปลอดภัยเช่นกัน นำไปสู่การเกิดโรงเรียนต้นแบบที่มีความพร้อมในการจัดการด้านบริการรถรับ สภาองค์กรของผู้บริโภค  โทร. 082 870 3454 ส่งนักเรียนปลอดภัย โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน

อุดม สุริยะวงค์ ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์ มีการจัดทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างร่วมกัน เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือความปลอดภัยของนักเรียน แล้วก็ทางภาครัฐโดยเฉพาะขนส่งจังหวัดจะต้องตรวจสภาพก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้ทำตรงนี้ได้

สภาองค์กรของผู้บริโภค มุ่งมั่นให้ความรู้ประเด็นสำคัญต่อผู้บริโภคอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง พร้อมทำงานเชิงรุก ส่งต่อความรู้ ผลักดันกฎหมาย เพื่อผู้บริโภค