พม. จับมือเซ็นทรัล ใช้กีฬาเป็นยาวิเศษ ฝึกเด็กในสถานรองรับ ก้าวสู่นักกีฬาอาชีพ

View icon 122
วันที่ 30 มี.ค. 2565
แชร์

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 1 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับด้านกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : โครงการเพชรน้ำหนึ่ง ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าว


6243d793bd7cf0.33470452.jpg

6243d79368d356.62688308.jpg
 
นายจุติ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความตั้งใจในการสนับสนับโครงการเพชรน้ำหนึ่ง ซึ่งปีนี้นับเป็นที่ 5 สำหรับการช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสให้มีโอกาสที่ดีขึ้น เราแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด โดยการใช้กีฬา ดนตรี ศิลปะ ในการเข้าถึงและพัฒนาเยาวชน เรามีโค้ช นักกีฬาที่เข้ามาร่วมกับเรา เพราะกีฬาเป็นยาวิเศษ สร้างคนให้เป็นคน ฉะนั้น การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการให้โอกาสที่จะสร้างคนให้เป็นคนและเป็นอนาคตของประเทศ เด็กที่เล่นกีฬาหรือดนตรีจะมีความฉลาดในหลายมิติ ทั้งอารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กทุกคนจะสามารถนำไปปฎิบัติและปรับเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองได้ ใครก็ตามที่เกิดมาด้วยพรสวรรค์นั้น ต้องประกอบด้วยพรแสวงด้วย จึงจะประสบความสำเร็จ และพรสวรรค์เมื่อบวกกับพรแสวงในระยะยาว พรแสวงจะชนะพรสวรรค์เสมอ นักกีฬาแพ้ได้ แต่ต้องไม่ท้อ ต้องหาวิธีปรับปรุงตนเอง เอาชนะด้วยสันติวิธี ด้วยสติปัญญา และความเพียร
 
เพื่อสนับสนุนให้เด็กในสถานรองรับของกระทรวง พม. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้รับการพัฒนาทักษะ ความสามารถทางด้านกีฬาอย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการคัดตัวเลือกนักกีฬาในทุกระดับตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงระดับชาติ และยังเป็นการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าสู่ศูนย์ฝึกกีฬา ดย. เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุน โครงการเพชรน้ำหนึ่ง มูลค่า 1,040,000 บาท และได้รับเกียรติจากนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย อาทิ คุณอรอุมา สิทธิรักษ์ คุณมลิกา กันทอง และคุณวรรณา บัวแก้ว ได้มาร่วมเล่นวอลเลย์บอลกับนักกีฬาในสถานรองรับเด็กอีกด้วย

นายจุติ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความตั้งใจในการสนับสนับโครงการเพชรน้ำหนึ่ง ซึ่งปีนี้นับเป็นที่ 5 สำหรับการช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสให้มีโอกาสที่ดีขึ้น เราแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด โดยการใช้กีฬา ดนตรี ศิลปะ ในการเข้าถึงและพัฒนาเยาวชน เรามีโค้ช นักกีฬาที่เข้ามาร่วมกับเรา เพราะกีฬาเป็นยาวิเศษ สร้างคนให้เป็นคน ฉะนั้น การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการให้โอกาสที่จะสร้างคนให้เป็นคนและเป็นอนาคตของประเทศ เด็กที่


เล่นกีฬาหรือดนตรีจะมีความฉลาดในหลายมิติ ทั้งอารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กทุกคนจะสามารถนำไปปฎิบัติและปรับเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองได้ ใครก็ตามที่เกิดมาด้วยพรสวรรค์นั้น ต้องประกอบด้วยพรแสวงด้วย จึงจะประสบความสำเร็จ และพรสวรรค์เมื่อบวกกับพรแสวงในระยะยาว พรแสวงจะชนะพรสวรรค์เสมอ นักกีฬาแพ้ได้ แต่ต้องไม่ท้อ ต้องหาวิธีปรับปรุงตนเอง เอาชนะด้วยสันติวิธี ด้วยสติปัญญา และความเพียร
 
6243d6dc7e5473.93261497.jpg
6243d6df7adce7.30318976.jpg
6243d6d97a00f1.22664633.jpg
 
นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ MOU ครั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ดย. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน การคัดเลือก และการดูแลเด็กในสถานรองรับทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาร่วมโครงการฝึกอบรมทางด้านทักษะกีฬาทั้งเด็กชายและเด็กหญิง รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้สถานรองรับเด็กดำเนินการในเรื่องการจ้างบุคลากรผู้ฝึกสอนพิเศษ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้ดูแลทีม เพื่อจัดรูปแบบและกระบวนการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล และวอลเลย์บอล เรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬ เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาในสถานรองรับเด็ก และเรื่องการผลักดัน สนับสนุนให้เด็กในสถานรองรับได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันด้านการกีฬาและได้เข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาในสโมสรชั้นนำของประเทศไทย และสามารถก้าวสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัว ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการขยายผลไปยังกีฬาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพเด็กให้ครอบคลุมทุกสถานรองรับต่อไป