หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค โทร 053 447 573

View icon 74
วันที่ 30 มี.ค. 2565
แชร์

นวัตกรรมระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญของสภาองค์กรของผู้บริโภค คือ การสนับสนุนองค์กรสมาชิกในพื้นที่ ให้ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง โดยหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีองค์กรสมาชิกแล้ว 21 องค์กร มีเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ เข้าถึงสิทธิ และคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ผ่านการสร้างความรู้ และความเข้าใจ

ลำดวน มหาวันหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า " การมีสมาชิกขององค์กรของผู้บริโภคกระจายไปในพื้นที่ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทันท่วงที ในเรื่องของหน่วยงานประจำจังหวัด ข้อมูลขององค์กรผู้บริโภคถูกสื่อสารและถูกเผยแพร่ ถูกกระจายไปยังหน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมทั้งในชุมชนเพิ่มมากขึ้น"

ด้านหน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง โทร. 054 222 539,094 878 4139 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ ให้สมาชิกปีละ 2 ครั้ง และสนับสนุนองค์กรสมาชิก ทั้งความรู้ กระบวนการดำเนินงานในพื้นที่ และระบบบริหารจัดการขององค์กรในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ทำความร่วมมือกับเทศบาล ให้ความรู้ เรื่องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ปลอดภัย

สมศักดิ์ ชมภูบุตร หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า "องค์กรสมาชิกก็จะเป็นด่านหน้าที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมาก ที่เราให้ความสำคัญว่า ถ้าหากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิเองอย่างน้อยมีองค์กรสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียง องค์กรสมาชิกก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที"

สภาองค์กรของผู้บริโภค ยังคงเดินหน้าสร้างองค์กรสมาชิก ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคให้ทั่วถึง