พม. จับมือ ศธ. เปิดโรงเรียนครอบครัวอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมหนุนคนรุ่นใหม่รับมือการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (รมว.ศธ.)  ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เพื่อเปิดโรงเรียนครอบครัวอำเภอเมืองพิษณุโลก (ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) อีกทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ผ่านการอบรม Digital Citizen จำนวน 30 คน และพบปะพูดคุยแกนนำเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางจตุพร  โรนจพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รองพิสิฐ  พูลพิพัฒน์  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ ศธ. ร่วมลงพื้นที่


623d48480618a5.48228107.jpg
623d4849ee8cf9.14237847.jpg
623d48488241e1.15597808.jpg
 
ในเวลา 14.40 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านเนินมะปราง ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จ.พิษณุโลก อีกทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ผ่านการอบรม Digital Citizen จำนวน 30 คน พร้อมพบปะสภาเด็กและเยาวชนตำบลเนินมะปราง และมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวเด็กเปราะบางและครอบครัวที่เด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา จำนวน 100 ครอบครัว

623d48490265c4.85935071.jpg
623d48497a30b5.01019428.jpg
623d4847860da5.35542509.jpg
 
การทำงานแบบนอกกรอบสำหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทอย่างมากที่จะทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุลวงไปได้ เพราะการพัฒนาทุนมนุษย์ของการอบรม Digital Citizen จะทำให้เด็ก เยาวชนไทยมีคุณธรรม องค์ความรู้ และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเหมาะสม รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ และมีความปลอดภัย โดยร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง พม.

จังหวัดพิษณุโลกเป็นเหมือนกับแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) แห่งหนึ่ง การขับเคลื่อนโรงเรียนครอบครัวจะตอบโจทย์หลายอย่าง รวมถึงการทำห้องสมุดดิจิทัล และสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะทำให้เด็ก เยาวชนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ ซึ่งเราต้องมาให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก เยาวชน ในวันนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้เข้ามาทำงานร่วมกับผู้ปกครองในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กนักเรียนและครอบครัว ทั้งนี้ โรงเรียนครอบครัวแห่งนี้จะเป็นก้าวแรกของความสำเร็จของทุกกระทรวงที่ได้มาทำงานร่วมกัน คือ การสร้างคุณธรรม องค์ความรู้ ทักษะเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป