ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “เส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์” : แผนธุรกิจพิชิตฝัน ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2)

View icon 218
วันที่ 8 มี.ค. 2565
แชร์

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กระทรวง พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “เส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์” : แผนธุรกิจพิชิตฝัน ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2) โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ ให้เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ และตระหนักถึงความสำคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพโดยจัดขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการทำธุรกิจมาก่อน (จำนวน 100 คน) จัดระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ที่มีธุรกิจ หรือประสบการณ์การทำธุรกิจมาแล้ว (จำนวน 100 คน) ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565


6226b4cb5695a1.93178120.jpg

6226b4cbbe3703.99457240.jpg

6226b4cd6bef41.37761522.jpg